Músgraí.com

Fáilthe go Músgraí

Músgraí Uí Fhloínn

Coiste Litríochta Mhúsgraí

Dé bheatha id shláinte go láithreán Choiste Litríochta Mhúsgraí! Cuireadh an láithreán so cothrom le dáta é ar 20ú Mí 'n Mhithimh 2010.

Gaelainn Mhúsgraí: an gramadóirín

Tá an chéad leagan de Ghramadóir Ghaelainn Mhúsgraí Uí Fhloínn againn foíllsithe. Tá sé le fáil i rannóg foíllseacháin an láithreáin seo.

An Coiste

Do cuireadh an Coiste ar bun i Mí na Feabhra (nú Mí na Féile Bríde - nú Mí na bhFaoide!) 2002 d'fhonn Gaelainn Mhúsgraí Uí Fhloinn, idir scrí agus labhairt, a shaothrú agus a chaomhnú, is d'fhonn a dheimhniú ná leogfar i léig an cruinneas agus an saibhreas is dual do Ghaelainn Mhúsgraí.

Cuirimíd romhainn muarshaothar litríochta Gaelainne Mhúsgraí d'athfhoíllsiú de réir a chéile, abhar teangan is seanachais agus acfuinní leictreonacha teangan do chuir ar fáil ar an láithreán so.

Ag teacht lenár gcuid téarmaí tagartha i dtaobh na teangan, measadh nár chóir dhúinn ' bheith ceangailthe go daingean ag ortagrafaíocht Ghaelainn a' Chaighdeáin (a dearadh d'fhonn saintréithe Ghaelainn na gceantar éagsúla Gaelthachta a sheachaint). Shocraíomair ar litriú an láithreáin seo a ghléasadh, de réir mar is cuí, chun an leagan cainte Músgraíoch a léiriú don léitheoir. Seachnaítear, mar sin, foirmeacha a bhaineann le dúthaíbh eile: 'Gaeilge', 'Gaeigle', 'Gaeilic', 'Gaeltacht', 'Baile Bhuirne', 'Baile Bhúirne', 'freisin', 'fosta', 'fainic', 'faoi', 'Múscraí' agus mar sin do. Sa tsli seo, is féidir foclóir agus foghraíocht na háite a léiriú tríd an téacs.

Foíllseacháin i nGaelainn

Tá eolas cuímsitheach ar fhoíllseacháin athá eisithe ag a' gCoiste ar fáil ach rannóg foíllseachán an láithreáin seo do dhearcadh. I measc ár gcuid foíllseacháin tá:

Músgraí Uí Fhloínn

Ceanntar Gaelthachta is ea Músgraí Uí Fhloinn (nú Gaeltacht Mhúscraí, mar a tugtar go m'nic air) athá suite i lár/iarthar Chúndae Chorcaí, idir Magh Chromtha is Cíll Áirne. Sa dúthaigh seo athá:

(I gceanntar Uíbh Laoire athá Béal Átha 'n Ghaorthaidh, i ndeisceart Mhúsgraí.)

Léim go: Teanga | Din teangabháil | Barr